ΚΟΙΝA ΚΑΨΥΛΛΙΑ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΗ ΘΡΥΑΛΛΙΔΑ

Οι κοινοί πυροκροτητές (καψύλλια), αποτελούνται από ένα κυάθιο αλουμινίου κλειστό στο ένα του άκρο. Στο κάτω μέρος του κυαθίου περιέχεται μία ποσότητα κύριας εκρηκτικής ύλης (ΡΕΤΝ) και πάνω από αυτή μία ποσότητα πρωτογενούς εκρηκτικής ύλης. Η ισχύς του πυροκροτητή εκφράζεται σε αριθμούς, από τους οποίους το Νο.8
είναι το πιο συνηθισμένο.

Η βραδύκαυστη θρυαλλίδα αποτελείται από ένα πυρήνα μαύρης πυρίτιδας. Εξωτερικά περιβάλλεται από Βαμβακερά νήματα και ακολούθως επικαλύπτεται από PVC ή ασφαλτικό μείγμα για προστασία από την υγρασία. Η φλόγα που παράγεται από τη βραδύκαυστη θρυαλλίδα, ενεργοποιεί την πρωτογενή εκρηκτική ύλη μετατρέποντας την καύση σε έκρηξη. Η έκρηξη μεταδίδεται στη συνέχεια στην κύρια εκρηκτική ύλη του πυροκροτητή.

Άλλες πληροφορίες

Ταξινόμηση