Πιστοποιήσεις

Το εργοστάσιο λειτουργεί σύμφωνα με τον ΚΥΑ 3329/89, τη μελέτη ασφαλείας SEVEZO IΙI, την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η εταιρεία διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες άδειες Λειτουργίας, Παραγωγής, Εμπορίας, Διάθεσης και Διακίνησης εκρηκτικών υλών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 – 0118386027780 για σχεδιασμό, παραγωγή, εμπορία και διακίνηση Explo ANFO, MATRIX και εκρηκτικών γαλακτωμάτων ExploGel, από τον φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS.

Είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 – 20051210004953 από τον φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS.

Είναι πιστοποιημένη με ISO 45001:2018 – 20052210004951 για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία από τον φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS.

Διαθέτουμε Πιστοποιητικά ελέγχου CE για διάθεση προϊόντων σε χώρες – μέλη της Ε.Ε. από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Έρευνας και Ελέγχου Υλικών (BAM) για την παραγόμενη εκρηκτική ύλη Explo ANFO.

Διαθέτουμε Πιστοποιητικά ελέγχου CE για διάθεση προϊόντων σε χώρες – μέλη της Ε.Ε. από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Έρευνας και Ελέγχου Υλικών (BAM) για τα παραγόμενα εκρηκτικά γαλακτώματα ExploGel.

Όλα τα οχήματα της εταιρείας διαθέτουν πιστοποίηση ADR για μεταφορά εκρηκτικών υλών.

Είναι μέλος του εμποροβιομηχανικού επιμελητήριου Γρεβενών.

 

Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

pistopiisi