ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΘΡΥΑΛΛΙΔΑ

Η ακαριαία θρυαλλίδα αποτελείται από ένα πυρήνα ισχυρής εκρηκτικής ύλης (PETN). Εξωτερικά περιβάλλεται από βαμβακερά και συνθετικά νήματα, προκειμένου να αποκτήσει την επιθυμητή ευκαμψία και αντοχή σε εφελκυσμό. Η ακαριαία θρυαλλίδα είναι ένα πολύ συνηθισμένο εναυσματικό μέσο.

Μπορεί να ενεργοποιηθεί με τη βοήθεια ενός ηλεκτρικού ή κοινού πυροκροτητή Νο8.

Άλλες πληροφορίες

Χρήση

Ταξινόμηση & Μεταφορά