Skip to main content

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Privacy Policy)

1. Εισαγωγή

H εταιρεία μας, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για τον λόγο αυτό έχει εκπονήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, τα οποία συλλέγονται στο πλαίσιο λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά υποψήφιοι ή ενεργοί πελάτες, επισκέπτες ιστοσελίδων κλπ.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς την Παρούσα Πολιτική. Με τη χρήση της ιστοσελίδας αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας μας.

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στο εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο, όπως είναι το ονοματεπώνυμο, ο ΑΦΜ, η διεύθυνση κατοικίας σας καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας σας, τηλέφωνο επικοινωνίας, καλούντες και καλούμενοι τηλεφωνικοί αριθμοί, παραλήπτες, παραλήπτες μηνυμάτων SMS/MMS, Διεύθυνση IP της συσκευής με την οποία επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

Επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τη νομοθεσία και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επικοινωνείτε μαζί μας, όταν καλείτε αριθμούς ή σύντομους κωδικούς μας για την παροχή σε σας πληροφοριών,

3. Νόμιμη επεξεργασία-Σκοποί

Η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας (κατά το άρθρο 6 ΓΚΠΔ), κατά περίπτωση, με τη ρητή συγκατάθεσή σας που μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, ή για

την εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικής σχέσης μαζί σας, ή για την εξυπηρέτηση έννομου συμφέροντός μας ή για την προάσπιση ζωτικού σας συμφέροντος, ήτοι:

• Για τη διαχείριση των κλήσεών σας για την αναζήτηση πληροφοριών με στόχο την ολοκλήρωση των αιτημάτων, αγορών και παραγγελιών σας, καθώς και για την ολοκλήρωση και εκτέλεση της παραγγελίας σας.

• Για να απαντήσουμε σε αιτήματα και ερωτήματά σας, σχετικά με προϊόντα/υπηρεσίες μας καθώς και ενημέρωση και απάντηση σε προτάσεις σας και σχόλια περί βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών μας, καθώς και να σας αποστείλουμε ενημερωτικό υλικό για τα προϊόντα/υπηρεσίες μας.

• Για την ανάλυση επισκεψιμότητας ιστοσελίδων μας, παροχής στοιχείων για τους δικτυακούς τόπους μας και τις υπηρεσίες που επιθυμείτε να σας παρέχουμε και τη βελτίωση της εμπειρίας σας καθώς και για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με προϊόντα, υπηρεσίες, ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες.

• Για την λειτουργία, βελτίωση και διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

• Για να σας βοηθήσουμε στον εντοπισμό τεχνικών προβλημάτων και προβλημάτων παροχής υπηρεσιών.

• Για την προστασία δικαιωμάτων, περιουσιακών στοιχείων ή ασφαλείας δικών μας ή τρίτων.

• Για εσωτερικές λειτουργίες μας και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου.

4. Ποιοι οι τρόποι συλλογής των προσωπικών δεδομένων σας

Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα με την αποδοχή όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας μας, όπως:

• όταν καλείτε αριθμούς μας ή σύντομους κωδικούς μας, όταν μας στέλνετε email, ή συμπληρώνετε αίτηση ή παραγγελία

• όταν επικοινωνείτε με την εταιρεία μας και με το τηλεφωνικό μας κέντρο, είτε για συναλλαγές είτε για έκφραση γνώμης, παραπόνων, ή σχολίων σας.

• όταν μας στέλνετε την ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών

• όταν επιλέγετε ένα προϊόν και/ή υπηρεσία για να ελέγξουμε την ηλικία σας και να διαπιστώσουμε εάν επιτρέπεται κατά νόμο να συμβληθείτε έγκυρα μαζί μας ή εάν χρειάζεται η συναίνεση ή υπογραφή των γονέων και κηδεμόνων σας.

• όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας μέσω της οποίας συλλέγουμε, με ρητή συγκατάθεσή σας, μέσω cookies πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου σας (IP), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, ο τύπος και η έκδοση προγράμματος περιήγησής σας (browser) κ.λπ.

• όταν λαμβάνουμε έγγραφα, αιτήματα, παραγγελίες, δικόγραφα, εντάλματα κ.λπ. τρίτων φορέων, όπως εποπτικές, εισαγγελικές, δικαστικές, φορολογικές αρχές, για τη διερεύνηση εγκλημάτων και την προστασία σας έναντι απάτης ή καταπολέμησης κάθε μορφής εγκληματικότητας και αποτροπής προσβολής εννόμων αγαθών.

5. Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων σας

Η Εταιρία θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα.

Η Εταιρία μας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ενώ στη συνεχεία τα ανωνυμοποιεί και τα καταστρέφει. Αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

Μπορείτε να μας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα συλλέγουμε για σας και να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, συμπληρώνοντας σχετική αίτηση που έχουμε διαθέσιμη, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για

φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων.

6. Διαβίβαση δεδομένων σας σε τρίτους

Κατά κανόνα η Εταιρία μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας και να εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς ή όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των πελατών μας έκνομες ενέργειες (π.χ. τηλεπικοινωνιακή απάτη, εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας κ.λπ.). Μπορεί ακόμα οι τρίτοι να είναι εταιρείες courier, τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας μας.

Στην Εταιρία μας επιλέγουμε αξιόπιστους παρόχους και προσπαθούμε να θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους που λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να διασφαλίσουμε τη σύννομη χρήση τους. Προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, ίσως χρειαστεί να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών κατά βάση εντός και εξαιρετικά εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) βάσει αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ, εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, τυποποιημένων συμβάσεων και εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας.

7. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων σας. Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα διεθνή πρότυπα και διαδικασίες ασφάλειας. Στην Εταιρία διαθέτουμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό, ενώ αναγνωρίζουμε την σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το

σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως κρυπτογράφηση δεδομένων, tokenization, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι, συμμόρφωση προς διεθνή πρότυπα ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας.

Όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε με επικοινωνία μαζί μας.

8. Προβολή στοχευμένων διαφημίσεων

Εφόσον μας έχετε δώσει συγκατάθεση ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σας μαζί με άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, μετά από ανθρώπινη παρέμβαση του αντίστοιχου τμήματος μας, ώστε να προσβάλλουμε διαφημίσεις σχετικές με τις προφανείς προτιμήσεις σας, στην ιστοσελίδα μας ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα.

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.

9. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Η ιστοσελίδα της Εταιρείας μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων, ανεξάρτητων φορέων, όπως ενδεικτικά, παρόχων υπηρεσιών κ.λπ. οι οποίες λειτουργούν και συντηρούνται αποκλειστικά από αυτούς, και τις οποίες δεν ελέγχουμε, όπως προαναφέραμε. Συνεπώς, εμείς δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας δεδομένων στις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη δική μας.

10. Παιδιά

Συμμορφωνόμαστε με την νομοθεσία και δεν επιτρέπουμε σε παιδιά, χωρίς την συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων τους, να επισκέπτονται τους δικτυακούς τόπους και τις εφαρμογές που διαχειρίζεται η Εταιρεία μας, όταν είναι κάτω από το νόμιμο όριο ηλικίας της χώρας διαμονής τους.

11. Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία

Η Εταιρεία δεν επιτρέπει τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας για μετάδοση μαζικών ή ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam). Ακόμη, δεν επιτρέπουμε την αποστολή μηνυμάτων από και προς τους πελάτες μας τα οποία χρησιμοποιούν ή περιέχουν μη έγκυρες ή παραποιημένες επικεφαλίδες, μη έγκυρα ή μη υπαρκτά ονόματα χώρου (domain names), τεχνικές απόκρυψης προέλευσης του κάθε μηνύματος, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή παραβιάζουν τους όρους χρήσης ιστοσελίδων. Δεν επιτρέπουμε με κανέναν τρόπο, τη συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή γενικών πληροφοριών των πελατών και των συνδρομητών μας, μέσω της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας. Δεν επιτρέπουμε και δεν εξουσιοδοτούμε καμία προσπάθεια χρήσης των υπηρεσιών μας με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, επιβαρύνει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών μας ή να παρεμποδίζει οποιονδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει σύννομα τις υπηρεσίες μας.

12. Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια

Είμαστε στην διάθεσή σας για ερωτήσεις, σχόλια και προβληματισμούς που μπορείτε να έχετε σχετικά με την Πολιτική και τις πρακτικές μας. Στο πλαίσιο αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους τρόπους επικοινωνίας που αναγράφονται στον διαδικτυακό μας τόπο www.eltek.com.gr.

13. Ισχύς Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Ενημέρωση αναθεωρεί κάθε προηγούμενη έκδοση και υπερισχύει αυτής. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε αυτή την Ενημέρωση ανά πάσα στιγμή. Το τμήμα με τίτλο «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» στο τέλος αυτής της σελίδας περιγράφει πότε έγινε η τελευταία αναθεώρηση αυτής της Ενημέρωσης. Οποιεσδήποτε

αλλαγές στην παρούσα Ενημέρωση θα τίθενται σε ισχύ όταν γίνεται διαθέσιμη η αναθεωρημένη Ενημέρωση στον ή μέσω του Ιστοτόπου. Τελευταία Αναθεώρηση: 6/2024

14. Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων .

Όπως προβλέπεται από την ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε τα εξής δικαιώματα:

• Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με αυτά επεξεργασίες και να λάβετε αντίγραφο αυτών

• Να ζητήσετε διόρθωση τυχόν ανακριβειών και την συμπλήρωση τυχόν ελλιπών προσωπικών δεδομένων

• Να ζητήσετε την διαγραφή προσωπικών δεδομένων

• Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος

• Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος

• Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή σας

Τέλος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Θα σας προτείναμε ωστόσο να μας στείλετε τυχόν αιτήματα μέσω στο email info@eltek.com. , ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ερωτήσεις σας και να εργαστούμε μαζί για να βρεθούν λύσεις που θα λύσουν τυχόν προβλήματα που μπορεί να έχετε.

Η επικοινωνία με την Αρχή για οποιoδήποτε παράπονο/ καταγγελία, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.dpa.gr/el/syndesi/prosvasi