explo-gel-200-high-energy

EXPLO GEL 200
High Energy

Για γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις

Το EXPO GEL 200 High Energy είναι ένα εκρηκτικό
γαλάκτωμα ευαίσθητο σε πυροκροτητή το οποίο
είναι κατάλληλο για χρήση σε ανατινάξεις τούνελ
και υπόγειες εργασίες εξόρυξης. Το EXPO GEL 200
High Energy μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία
σε σκληρά πετρώματα λόγω της υψηλής ενέργειας
και της ταχύτητας έκρηξης.

Χρήση

Σε υπόγειες εξορυκτικές εργασίες
Ανατινάξεις σήραγγας
Ανατινάξεις καναλιών
Ως ενισχυτής σε κάθε ανατίναξη
Σε ειδικές εφαρμογές ανατινάξεων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αντοχή στο Νερό: πολύ καλή
Ταχύτητα έκρηξης(m/s) : 6.458 *
Πυκνότητα (gr/cm3): 1,15 – 1,20
Ενέργεια έκρηξης (Mj/kg):4,85
Όγκος εκρηκτικών αερίων (lt/kg): 921
Διαστάσεις φυσιγγίου (mm): 32, 38, 65, 70, 90
Συσκευασία: σε χαρτοκιβώτια βάρους 20Kg
*σε σωλήνα χάλυβα διαμέτρου 40 mm

Πλεονεκτήματα

Εξαιρετική ιδιότητα αντοχής στο νερό
Χαμηλή εκπομπή αερίων μετά από ανατινάξεις
Εξαιρετική απόδοση σε κάθε λειτουργία
Εξαιρετική ασφάλεια έναντι μηχανικής κρούσης και τριβών
Εύκολη γόμωση και μεταφορά

Ευαισθησία

Το προϊόν EXPLO GEL 200 High Energy είναι ευαίσθητο
σε πυροκροτητή Νο8. Ακαριαία θρυαλλίδα, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την πυροδότηση.

Ταξινόμηση & Μεταφορά

UN No 0241
Ομάδα επικινδυνότητας/συμβιβαστότητας 1.1 D
ADR/RID
Σύμφωνα με τον κανονισμό (Ε.Ε) 1272/2008 [CLP]

Οδηγίες ασφαλείας

Το EXPLO GEL 200 High Energy κατατάσσεται στα επικίνδυνα
παρασκευάσματα και πρέπει να χρησιμοποιείται από
ειδικευμένα άτομα. Σε κάθε βήμα χρήσης και μεταφοράς.
Εφαρμόστε της οδηγίες του “Δελτίου δεδομένων ασφαλείας
υλικού – MSDS”.