Προϊόντα

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ANFO | EXPLOSIVE BLASTING TYPE B

To ANFO είναι μείγμα πορώδους νιτρικού αμμωνίου με καύσιμο ύλη (FOIL). Κατά την διαδικασία της ανάμιξης επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κατανομή του πετρελαίου στο νιτρικό αμμώνιο, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας, κατά την ενεργοποίηση του. Η απόδοση του προϊόντος χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό παραγωγής υψηλού έργου λόγω υψηλού ΤRAUZL (350 cm3) και μεγάλης ταχύτητας έκρηξης 3.200m/sec με αποτέλεσμα την παραγωγή μεγάλης ποσότητας αδρανών ικανοποιητικά θρυμματισμένων.

Το προϊόν παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της ΕΛ.Τ.ΕΚ. ΕΠΕ στους Αγαλαίους Γρεβενών με την διεργασία να ελέγχεται πλήρως ποιοτικά σύμφωνα με την διασφάλιση ποιότητας: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001 από τον φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS.

Το προϊόν δεν έχει ανοχή στο νερό.

 

Υψηλά χαρακτηριστικά ασφάλειας

Το ANFO, σε σύγκριση με άλλα εκρηκτικά που χρησιμοποιούνται στην διαδικασία της εξόρυξης, δεν παρουσιάζει ευαισθησία σε κρούση και τριβή και ως εκ τούτου είναι το πλέον ασφαλές κατά την χρήση του. Περισσότερα στοιχεία αναφέρονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος.

 

Έναυση και γόμωση

Η γόμωση των διατρημάτων με ANFO γίνεται είτε με την πλήρωση των κάθετων διατρημάτων λόγω βαρύτητας είτε με την χρήση αέρα σε οριζόντια διατρήματα. Η έναυση γίνεται με όλα τα εναυσματικά μέσα και με την βοήθεια booster, συνδεδεμένο με το εναυσματικό μέσο και τοποθετημένο στην βάση του διατρήματος.

 

Συσκευασία

Το ANFO, συσκευάζεται αυτόματα σε σάκους με καθαρό βάρος 25 Kg στο εργοστάσιο της ΕΛ.Τ.ΕΚ ΕΠΕ. Για ιδιαίτερες εφαρμογές, σε άλλες διαστάσεις ή συσκευασίες μπορούν να παραχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.


Αποθήκευση

Πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό, καλά αεριζόμενο αποθηκευτικό χώρο σύμφωνα με τους κανονισμούς.


Ταξινόμηση εκρηκτικών

Η ταξινόμηση κατά Ηνωμένα Έθνη είναι 1.1D, UN No 0082, Εκρηκτική Ύλη για ανατινάξεις, Τύπου Β.


Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή μάζας Κοκκώδης
Πυκνότης 0,75-0,80g/cm3
Ταχύτητα έκρηξης 3200 ± 5% m/sec (Φ100mm)
Δοκιμή ΤRAUZL 350cm3
Εκλυόμενος όγκος αερίων 969 l/ Kgr
Εκλυόμενη θερμότητα έκρηξης 913 Kcal/Kgr
Ισοζύγιο οξυγόνου +0.94%

 

Κατεβάστε το pdf αρχείο

 

Φωτογραφίες

Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ