Φιλοσοφία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ

Η φιλοσοφία η οποία διέπει την ΕΛ.Τ.ΕΚ ΕΠΕ βασίστηκε σ’ ένα ανθρωποκεντρικό και πελατοκεντρικό μοντέλο το οποίο διαμορφώθηκε στα πλαίσια της δημιουργίας μιας μεγάλης, σοβαρής και προπάντων αξιόπιστη εταιρείας του συγκεκριμένου κλάδου.

Η ΕΛ.Τ.ΕΚ ΕΠΕ από την πρώτη μέρα λειτουργίας της έθεσε ως βασική προτεραιότητα, την ασφάλεια των εργαζομένων της, των πελατών της και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η επένδυση της σε αντιρρυπαντικές τεχνολογίες και εξοπλισμό, η κατάρτιση του προσωπικού της σε θέματα ασφάλειας καθώς η υιοθέτηση και η εφαρμογή των πλέον αυστηρών κανόνων ασφαλείας είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία δηλώνουν, στον υπέρτατο βαθμό, το σταθερό στόχο της ΕΛ.Τ.ΕΚ ΕΠΕ να αποτελεί έναν από τους βασικούς ηγέτες της αγοράς των εκρηκτικών προϊόντων.

Η ικανοποίηση των πελατών της ΕΛ.Τ.ΕΚ ΕΠΕ θεωρείται δεδομένη και παράλληλα συγκριτικό πλεονέκτημα γεγονός που διασφαλίζεται με κάθε τρόπο από την ποιότητα η οποία εξασφαλίζεται τόσο στις παραγωγικές διαδικασίες όσο και στις υπηρεσίες προς τον πελάτη.

Ο ακριβής προσδιορισμός των αναγκών και απαιτήσεών των πελατών της σε συνδυασμό με την ασφαλή κάλυψη τους σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της παράδοσης των εκρηκτικών υλών, της σχεδίασης της έκρηξης και της υλοποίησης της αποτελούν από μόνα τους μοναδικά κριτήρια που καταδεικνύουν σε κάθε περίπτωση την άριστη λειτουργία και το μοναδικό επαγγελματισμό που διακρίνει το οικοδόμημα της ΕΛ.Τ.ΕΚ ΕΠΕ.

 

Φωτογραφίες

Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ