Νέα

Δημοσιεύθηκε (21 Νοεμβρίου 2011)

Συμμετοχή της ΕΛΤΕΚ ΕΠΕ στο 1ο Συνέδριο Αμυντικοί Εξοπλισμοί και Επιχειρηματική Ανάπτυξη στις 24 Οκτωβρίου 2011 που έγινε στο Ξενοδοχείο Ledra Marriott κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτοφανούς και γεμάτης προκλήσεις περιόδου, όταν η ασφάλεια είναι ένα βασικό εγχώριο, περιφερειακό αλλά και παγκόσμιο πρόβλημα, η δομή, η σύνθεση, και ην ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων στην Ελλάδα είναι εθνική προτεραιότητα.

Είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα να διαμορφώσει μια νέα πολιτική σχετικά με τα προγράμματα προμηθειών και τις πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις τους στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση καθώς επίσης και στην τοπική έρευνα και την ανάπτυξη.

Η DEFENSEWORLD εστίασε στις προοπτικές της αμυντικής βιομηχανίας στο πλαίσιο της εμφάνισης στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης- έναν σημερινό αναλλοίωτο καθοριστικό παράγοντα για την κυβερνητική πολιτική.

Στην DEFENSEWORLD, όλοι οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να προτείνουν λύσεις αμοιβαίου οφέλους που οδηγούν στην εξυγίανση και τη διαφάνεια των προγραμμάτων προμηθειών με ταυτόχρονη ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, οι σύνεδροι  κλήθηκαν να διατυπώσουν προτάσεις οι οποίες θα αναπτύξουν περαιτέρω θετικές  συνεργασίες μεταξύ τοπικών και διεθνών επιχειρήσεων στον τομέα της άμυνας.

Οι ομιλητές του συνεδρίου, από την αμυντική βιομηχανία, την κυβέρνηση, και την ακαδημαϊκή κοινότητα, με την ενεργό συμμετοχή των συνέδρων,  εξέτασαν τις εποικοδομητικές πρακτικές που απαιτούνται για την επίτευξη ενός καλύτερου πλαισίου για τα προγράμματα προμηθειών.

 

πίσω

Φωτογραφίες

Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ