Νέα

Δημοσιεύθηκε (03 Ιανουαρίου 2012)

Η ΕΛ.Τ.ΕΚ. ΕΠΕ πιστοποίησε με μεγάλη επιτυχία τα εκρηκτικά προϊόντα της σε επιτροπή του Πανεπιστημίου των Σκοπιών προκειμένου να λάβει την άδεια χρήσης τους σε όλη την επικράτεια της χωράς.

Η πιστοποίηση έγινε μετά επίδειξη σε λατομείο των Σκοπιών των εκρηκτικών υλών με παρουσία της επιτροπής και πλήθους πελατών.

Συνημμένα το video  της έκρηξης και φωτογραφίες της αποστολής της ΕΛ.Τ.ΕΚ στα Σκόπια.

 

 

back

Φωτογραφίες

Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚΕργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚΕργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ