Νέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ

Η ΕΛ.Τ.ΕΚ. ΕΠΕ πιστοποίησε με μεγάλη επιτυχία τα εκρηκτικά προϊόντα της σε επιτροπή του Πανεπιστημίου των Σκοπιών...(διαβάστε περισσότερα...)

Συμμετοχή της ΕΛΤΕΚ ΕΠΕ στο 1ο Συνέδριο Αμυντικοί Εξοπλισμοί και Επιχειρηματική Ανάπτυξη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.(διαβάστε περισσότερα...)

Συμμετοχή της ΕΛΤΕΚ ΕΠΕ στο 6ο Διεθνές Συνέδριο της EFEE. (διαβάστε περισσότερα...)

 

Φωτογραφίες

Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ