Άμυνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ

Η ΕΛΤΕΚ ΕΠΕ έχοντας στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων της στους τομείς της Άμυνας και Ασφάλειας συνεργάζεται αποκλειστικά με την κοινού ιδιοκτησιακού καθεστώτος εξειδικευμένη εταιρεία P.A.S.S. DEFENCE που έχει επιτυχημένη παρουσία από το 1999 σε προμήθειες Δημοσίων και ιδιωτικών φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

 

 

 

Φωτογραφίες

Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ Εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων | ΕΛ.Τ.ΕΚ