ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ

Η εταιρεία ΕΛ.Τ.ΕΚ ΕΠΕ έχει έδρα στους Αγαλαίους του Νομού Γρεβενών όπου υπάρχει το ιδιόκτητο εργοστάσιο παραγωγής, εμπορίας χημικών και εκρηκτικών προϊόντων σε έκταση 100 στρεμμάτων εντός της οποίας υπάρχουν εννέα (9) κτιριακές εγκαταστάσεις βιομηχανικού τύπου.

Tα παραγόμενα και εμπορεύσιμα εκρηκτικά χρησιμοποιούνται σε ορυχεία, λατομεία, μεταλλεία όπως και στην κατασκευή δημοσίων έργων (σήραγγες, εθνικό δίκτυο, υποθαλάσσιες εργασίες, κατεδαφίσεις κτιρίων κλπ).

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Η ΕΛ.Τ.ΕΚ. ΕΠΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ:

 • Την πλέον καινοτόμο, σύγχρονη μονάδα παραγωγής ANFO στην Ελλάδα.
 • Αποθηκευτικούς χώρους συνολικής χωρητικότητας 400.000 κιλών και ενός εκατομμυρίου καψυλλίων.
 • Ιδιόκτητο στόλο φορτηγών αυτοκινήτων, όλα πιστοποιημένα για τη μεταφορά επικινδύνων φορτίων σύμφωνα με την οδηγία ADR.
 • Σύγχρονο χημείο - εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου για συνεχή έλεγχο και επιβεβαίωση της ποιότητας πρώτων υλών αλλά και των παραγομένων προϊόντων.
 • Σύγχρονο πεδίο δοκιμών.
 • Πλήρες δίκτυο πυρόσβεσης για όλες τις εγκαταστάσεις της με δεξαμενές 60 τόνων νερού
  συνδεδεμένες με ηλεκτρονικό σύστημα πυρασφαλείας και πυρόσβεσης.
 • Πλήρες σύστημα δορυφορικών επικοινωνιών.
 • Το πλέον αξιόπιστο σύστημα ασφαλείας με περιμετρική ασφάλεια, κάμερες, ανιχνευτές κίνησης, ειδικά συστήματα συναγερμού, σειρήνες και άλλα μέτρα ασφαλείας.
 • Ιδιόκτητα γραφεία στην Αθήνα.

safety &
efficiency